Co ma największą wartość?

Gdyby trzeba było wskazać te surowce, w które najbardziej opłaca się inwestować, co należałoby wymienić? Praktyka pokazuje, że największą wartość mają przede wszystkim te rodzaje surowców, które są ściśle związane z sektorem energetycznym. Mowa więc o tych substancjach czy materiałach, które w określonych uwarunkowaniach mogą służyć do produkcji energii lub mogą być bezpośrednim jej źródłem. To skutek tego, że energia jest dla współczesnej gospodarki i dla przeciętnego konsumenta jedną z najbardziej istotnych rzeczy.

Energetyka się kalkuluje

Jeśli więc mamy wymienić surowce energetyczne, to można tu spokojnie wskazać ropę naftową, której znaczenie dla gospodarki lokalnej oraz globalnej bez względu na szczegółowe uwarunkowania zawsze jest bardzo duże.

Dalej mamy węgiel, który także może służyć i służy (na dużą skalę chociażby w Polsce) do produkcji energii elektrycznej. Wszelkiego rodzaju pierwiastki oraz rudy o radioaktywnym charakterze także służą produkcji energii – energetyka atomowa uchodzi za jedną z najbardziej ekologicznych i wydajnych.

Szlachetne, więc wartościowe

Poza tym mamy także wspomniane już wcześniej metale szlachetne – ich rola w gospodarce nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale dzięki rezerwom złota wiele banków centralnych w licznych krajach świata jest w stanie zagwarantować sobie stabilność nawet w dobie poważnego kryzysu. Znaczenie złota dla rynków finansowych było znacznie większe w przeszłości, kiedy mieliśmy do czynienia z obowiązywaniem „standardu złota”, warunkującego stabilne notowania walut.

.