Giełdy towarowe dla inwestorów

Są miejsca, w których inwestorzy mogą szukać szczęścia i nierzadko je znajdują. Pojęcie giełdy jest wszystkim świetnie znane. Na giełdowych parkietach rywalizują ze sobą spółki z różnych branż.

Rywalizacja odbywa się także pomiędzy inwestorami, budującymi poprzez swoje posunięcia inwestycyjne pozycję. Spadki i wzrosty, hossa i bessa – to wszystko jest codziennością na każdej giełdzie na świecie. Jednak nie tylko tego rodzaju giełdy funkcjonują.

Są też inne, o zupełnie odmiennym charakterze.

Giełdy bez akcji

Mowa o giełdach towarowych, gdzie notuje się nie akcje spółek, ale ceny surowców. Tam również można surowce kupować, a także je sprzedawać.

Gra na takich giełdach odbywa się na podobnej zasadzie jak na giełdach akcyjnych, aczkolwiek różnica jest taka, że oprócz zysków i strat wynikających z dokonywanych transakcji można również nabyć realny surowiec rozumiany w postaci fizycznej. Na giełdach tego typu zaopatrują się bowiem na przykład producenci z różnych gałęzi przemysłu.

Różny charakter

Aktualnie niektóre obszary gospodarki funkcjonują w największym stopniu właśnie w oparciu o giełdy towarowe.

Doskonałym przykładem są surowce rolne, którymi handel odbywa się głównie poprzez giełdowe mechanizmy. Tam również handluje się rozmaitymi metalami wartościowymi z punktu widzenia różnych gałęzi produkcji, jak też surowcami chemicznymi (ropą naftową, paliwami czy węglem). Każda giełda towarowa jaka funkcjonuje ma zawsze swoją wąską specjalizację, dedykowaną na przykład rolnictwu, może działać krajowo lub w ujęciu międzynarodowym.

.