Bez surowców nie ma rozwoju

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się mówić o rozwoju jakiejkolwiek gospodarki w oderwaniu od tematyki surowcowej. Fakty są takie, że to w dużej mierze dzięki różnego Wiecej