Kopalnia – czy to dobry biznes?

Przemysł kopalniany funkcjonuje praktycznie na całym świecie, a przede wszystkim tam, gdzie jest czego szukać i co wydobywać. Nie zawsze złoża cennych rud, skał czy innych surowców są w pełni rozpoznane. Nie zawsze w danym kraju istnieją warunki techniczne umożliwiające profesjonalną eksplorację złóż pod kątem wydobycia.

Mimo to powstało na świecie wiele różnych kopalni i ciągle powstają kolejne. Mamy kopalnie węgla, rud metali, złota czy soli. I na każdym takim przedsięwzięciu można całkiem sporo zarobić, o ile tylko się chce.

Potencjał jest niemały.

Opłaca się?

Musi pojawić się pytanie naturalne – o opłacalność założenia czy też kupna kopalni. Wszystko zależy od tego, jakie warunki napotkamy na miejscu.

Jeśli złoża są spore i nie ma co do tego wątpliwości, inwestycja w kopalnię ma duże szanse powodzenia. Chodzi jeszcze o to, aby był to surowiec, na który znajdzie się popyt. Przykładowo relatywnie rzadko powstają dziś nowe kopalnie węgla kamiennego, głównie z uwagi na zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii i walkę z emisją CO2.

Jednak niewykluczone, że za chwilę sytuacja się zmieni.

Kopalnie na różne sposoby

Niektóre kopalnie funkcjonują jako przedsiębiorstwa państwowe, inne mają charakter prywatnych firm. Te drugie są zwykle wydajniejsze, jednak nie zawsze mają szansę eksplorowania najbardziej bogatych złóż, co przekłada się na ich słabsze finansowe wyniki.

Bywa również, że wydobycie pokupnych surowców odbywa się metodami dość prymitywnymi. Dzieje się tak na przykład w Pakistanie, gdzie cenioną na całym świecie sól himalajską przeważnie pozyskuje się ręcznie. W niemałym stopniu przesądza to o jej stosunkowo wysokiej cenie rynkowej.

.