Ropa surowcem numer jeden?

Gdyby trzeba było wskazać surowiec szczególnego rodzaju, o wyjątkowym znaczeniu nie tylko gospodarczym, ale również praktycznym i politycznym, co by to było? Większość analityków oraz publicystów ekonomicznych wskazuje na ropę naftową. I chyba ciężko z taką opinią polemizować. Od lat ropa jest nie tylko cennym surowcem energetycznym. Umożliwia również produkcję rozmaitych materiałów, na czele z tworzywami sztucznymi. Wszystko, co zostało wykonane z plastiku czy gumy nie mogłoby powstać, gdyby nie odpowiednio przetworzona ropa. Czy fakt ten można ignorować? Raczej nie.

Masz ropę – masz pieniądze

Ropa stanowi przedmiot licznych politycznych rozgrywek. Jest surowcem pochodzenia naturalnego, a więc jej wydobycie jest niezbędne, aby można było zrobić z niej użytek.

Nie da się ropy pozyskać sztucznie. Konieczne do jej wydobycia są albo platformy wiertnicze zlokalizowane na morzach, albo specjalne instalacje ziemne. Każdy kraj dysponujący w swoich granicach dużymi zasobami ropy może w szybkim czasie stać się gospodarczą potęgą lub paść ofiarą zewnętrznej agresji, jak chociażby Irak.

Wpływ ropy na gospodarkę

Ceny baryłki ropy są jednym z kluczowych wskaźników rynkowych. Od cen ropy zależą bowiem bezpośrednio ceny paliw używanych przez kierowców na całym świecie. Wszelkie kryzysy wpływające na rynek ropy naftowej, w tym działania wojenne na przykład w rejonie Bliskiego Wschodu, mogą natychmiast sprawić, że ceny paliw poszybują w górę. A to uderza pośrednio w każdą branżę gospodarki, chociażby podwyższając koszty transportu. Już ten jeden czynnik wystarczy, aby dostrzec, jak wielkie znaczenie ma ropa.

.