Skupuj surowiec i sprzedaj go z zyskiem

Surowców mamy na świecie wiele, ale nie każdy może nam przynieść wysokie zyski w określonym miejscu i czasie. Zmienny popyt i podaż to normalne zjawiska w świecie ekonomii i rzecz jasna dotyczą one także handlu surowcami. Ten ma bardzo duże znaczenie dla każdej rozwiniętej gospodarki, jednak inwestor prywatny również może wiele zyskać – pod pewnymi warunkami.

Nie da się bowiem ukryć, że na profity płynące chociażby z aktywności na giełdzie towarowej liczyć mogą jedynie te osoby, które są w stanie zainwestować w surowce znaczące sumy.

Kto inwestuje?

Graczami na giełdach są więc albo ludzie bardzo zamożni, albo podmioty posiadające odpowiedni kapitał. Mogą to być przedsiębiorstwa branżowe lub spółki, ale także banki czy fundusze inwestycyjne.

Nie ma dla takich podmiotów większego znaczenia, na czym zarabiają. Raz mogą to być akcje giełdowe, innym razem ropa czy węgiel. Skupując dany surowiec w odpowiedniej skali przy stosunkowo niskich cenach zakupu po jakimś czasie można zarobić niemało.

Koniunktura musi przecież przyjść.

Raz się uda, raz nie

Bywa, że inwestorzy wykorzystują niską cenę surowca w danym okresie, aby zaopatrzyć się w jego większą ilość. Potrafią poczekać kilka tygodni lub miesięcy, a następnie w warunkach zwiększonego popytu sprzedać go z dużym zyskiem.

Wtedy można mówić o udanej inwestycji w surowiec, co do której nie ma rzecz jasna żadnej gwarancji. Równie dobrze może się bowiem okazać, że inwestor będzie zmuszony do wyprzedaży towaru licząc jedynie na to, że zwrócą mu się poniesione wydatki. .