Znaczenie surowców naturalnych

Wśród surowców o dużej wartości i sporym znaczeniu z punktu widzenia inwestowania bardzo wyróżniają się te pochodzenia naturalnego. Generalnie można powiedzieć, że zdecydowana większość naprawdę cennych surowców wywodzi się wprost z natury – trzeba jedynie zaangażować pewne techniczne środki, by zyskały one fizyczną postać i stały się dla różnych branż czymś szalenie cennym. Eksploracja naturalnych surowców ma miejsce każdego dnia i taki stan rzeczy nie obywa się bez kontrowersji.

Zagrożenia dla planety

Trzeba pamiętać, że do pewnego stopnia korzystanie z ziemskich zasobów jest obwarowane pewnymi niebezpieczeństwami. Czasami człowiek idzie zbyt daleko w drenowaniu zasobów planety, które nie zawsze mają charakter odnawialny. Poza tym działalność ludzka związana z pozyskiwaniem części potrzebnych surowców zagraża bezpośrednio konkretnym gatunkom roślin czy zwierząt, a nawet całym obszarom.

Przykładowo pozyskiwany na wielką skalę w Azji olej palmowy w pewnym momencie zagroził występowaniu palm w ich naturalnym środowisku.

Zapobieganie degradacji

Odpowiedzią na takie sytuacje jest zaostrzona polityka pozyskiwania części surowców, do której przyłączają się na dużą skalę również producenci wykorzystujący określone z nich. Przykładowo olej palmowy jest dziś coraz częściej pozyskiwany z tak zwanych „odpowiedzialnych źródeł”, o czym wytwórcy żywności informują na opakowaniach swoich wyrobów.

Tym samym udaje się ocalić od bezrefleksyjnego wyrugowania duże ilości palm rosnących zwłaszcza w krajach południowej Azji. .